banner3.png

→ Fester und Feiern

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Fêtes et cérémonies

Februar:

 • Sonndeg ëm Blasiusdag: Kleng Kiermes zu Nacher (Viirowend)
 • Sonndeg ëm de 14. Februar:
  • Kiermes zu Lëltz (Viirowend)
  • Vältesdag zu Boukels

März:

 • Sonndes ëm den 1. März: Albinus- an Celsusfeier zu Noutem
 • 2. Freideg an der Fastenzäit: Kräizfreideg zu Géisdref
 • Freideg virum Pällemsonndeg: Hongrige Freideg zu Baschelt
 • Sonndeg ëm den 19. März:
  • Jousefsdag
  • Kleng Kiermes zu Eschdöerf (Jousefsbrudderschaft)

Abrëll:

 • Grengendonneschdeg, Karfreideg, Ouschternuecht: spezielle Masseprogramm
 • Leschte Sonndeg am Abrëll: Hl. Markus, Kiermes zu Ningsen (Viirowend)
 • 1. Samsdeg no Ouschteren: 1. Hl. Kommioun zu Bauschelt oder Harel
 • 1. Sonndeg no Ouschteren: 1. Hl. Kommioun zu Eschdöerf oder Heischent
 • 2. Sonndeg no Ouschteren: 1. Hl. Kommioun zu Dol oder Géisdref

Mee:

 • Samsdeg um Ufank vun der Octave: Muttergottesandacht zu Baschelt
 • 2. Donneschdeg an der Octave: Pilgerdag vum Dekanat
 • 1. Sonndeg am Mee - Auffindung des Kreuzes:
  • Kiermes zu Dol
  • Kiermes zu Baschelt
  • Kleng Kiermes Esch/Sauer
 • 2. Sonndeg am Mee:     
  • Kiermes zu Bauschelt
  • Kiermes zu Nacher (Viirowend)
 • 3. Sonndeg am Mee: Kiermes zu Tarchamps
 • Méindes viru Christi Himmelfahrt: Bittprëssioun zu Eschdöerf
 • Dënstes viru Christi Himmelfahrt: Bittprëssioun zu Heischent
 • Mëttwochs viru Christi Himmelfahrt: Bittprëssioun Géisdref op Boukels
 • Christi Himmelfahrt: Sakramentsprëssiou zu Eschdöerf
 • Sonndeg tëscht Christi Himmelfahrt a Päischten: Kiermes zu Toodler
 • Päischten: Kiermes zu Kaunref (Viirowend)
 • Päischten: Willibrordusfeier zu Toodler
 • Päischtméindeg: Pirminusfeier zu Kaunref

Juni:

 • Ufank Juni: Herz-Jesu Fest zu Bauschelt
 • 2. Sonndeg no Päischten: Härläichendag: Sakramentsprëssioun zu Heischent
 • Sakarmentsprëssioun zu Bauschelt
 • Dräifaltegkeetssonndeg:
  • Kiermes zu Boukels (Viirowend)
  • Kiermes zu Syr

Juli:

 • 1. Sonndeg nom 29. Juni: Mass bei der Fatima-Kapell zu Harel
 • Ufanks Juli: Hl. Donatus – Donatiprëssioun zu Heischent
 • 2. Samsdeg am Juli: Pilgerfahrt op St Hubert - Syr
 • 2. Sonndeg am Juli:
  • Celsus-Feier am Heischtergronn
  • Wisefest Guide a Scouten St Pirmin vum Séi
  • Donatiprëssioun zu Mecher oder Béiwen
 • 3. Sonndeg am Juli: Madeléinendag um Pirmin

August:

 • 1. Sonndeg am August: Hl. Petrus in Ketten – Kiermes zu Heischent
 • 15. August:
  • Maria-Himmelfahrt
   • Krautwëschdag zu Nacher
   • Mass zu Béiwen um Hareler Bierg (Viirowend)
   • Sakramentsprëssioun zu Toodler
   • Liichterprëssioun zu Esch/Sauer
 • Sonndeg nom 15. August: Hl. Rochus:
  • Kiermes zu Ënsber (Viirowend)
  • Rochusfeier zu Syr
 • Sonndeg nom 20. August: Kiermes zu Béiwen
 • Leschte Sonndeg am August: Hl. Helena – Kiermes zu Eschdöerf

September:

 • 1. Sonndeg am September: Kiermes zu Léifreg (Viirowend)
 • Sonndeg nom 8. September: Mariä Geburt – Kiermes zu Esch/Sauer
 • 2. Sonndeg am September:    
  • Kiermes zu Géisdref
  • Kiermes zu Noutem (Viirowend)
 • Mëtt September: Schmäerzensmamm – Prëssioun op Baschelt
 • 3. Sonndeg am September: Kiermes zu Mecher
 • Leschte Sonndeg am September: Kiermes am Heischtergronn

Oktober:

 • Ufank Oktober: Gebiedswoch vum Porverband
 • 1. Sonndeg am Oktober:
  • Kiermes zu Harel
  • Kiermes zu Mëtscheed
 • 2. Sonndeg am Oktober: Kiermes zu Bitscht
 • Sonndeg ëm den 21. Oktober: Al Kiermes zu Baschelt

November:

 • Allehellgen/Allerséilen: spezielle Masseprogramm
 • 1. Sonndeg am November: Kleng Kiermes zu Kaunref

Dezember:

 • 1. Sonndeg am Dezember – Bärbelendag:     
  • Barbarafeier zu Heischent
  • Barbarafeier zu Bauschelt
 • 24. Dezember: Hl. Owend  spezielle Masseprogramm

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Fester und Feiern

Février:

 • Dimanche autour Saint Blase : Petite kermesse à Nocher
 • Dimanche autour du 14 février :
  • Kermesse à Lultzhausen
  • Saint Valentin à Bockholtz

Mars:

 • Dimanche autour du 1 mars: Fête d’Albinus et Celsus à Nothum
 • 2ème Vendredi du Carême : Fête de la Sainte Croix à Goesdorf
 • Vendredi précédant le Dimanche des Rameaux : Vendredi du jeûne à Baschleiden.
 • Dimanche autour du 19 mars :
  • La Saint Joseph
  • Petite kermesse à Eschdorf  (Confrérie de Saint Joseph)

Avril:

 • Jeudi Saint, Vendredi Saint et la Nuit de Pâques (Samedi soir) - Voir le programme des Messes sur le bulletin paroissial
 • Dernier Dimanche du mois d’avril : Fête de Saint-Marc à Neunhausen
 • 1er Samedi après Pâques : 1ère Communions à Boulaide ou Harlange
 • 1er Dimanche après Pâques : 1ère Communions à Eschdorf ou Heiderscheid
 • 2ème Dimanche après Pâques : 1ère Communions à Dahl ou Goesdorf

Mai:

 • Samedi au début de l’Octave : Veillée mariale à Bauschleiden
 • 2ème Jeudi de l’Octave : Journée de pèlerinage du Décanat
 • 1er Dimanche du mois de mai:
  • Kermesse à Dahl
  • Kermesse à Baschleiden
  • Petite Kermesse à Esch-sur-Sûre
 • 2ème Dimanche du mois de mai :
  • Kermesse à Boulaide
  • Kermesse à Nocher
 • 3ème Dimanche du mois de mai : Kermesse à Tarchamps.
 • Lundi précédant l’Ascension : Procession de prière à Eschdorf
 • Mardi précédant l’Ascension - Procession de prière à Heiderscheid
 • Mercredi précédant l’Ascension - Procession de prière de Goesdorf à Bockholz
 • Ascension - Procession avec le Saint Sacrement à Eschdorf
 • Le Dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte - Kermesse à Tadler
 • Pentecôte :
  • Kermesse à Kaundorf
  • Fête de Saint Willibrord à Tadler
 • Lundi de Pentecôte : Fête de Saint Pirmin à Kaundorf

Juin:

 • Début juin : Fête du Sacré-Cœur à Boulaide
 • 2ème Dimanche après la Pentecôte – Fête Notre Dieu –
  • Procession avec le Saint Sacrement à Heiderscheid
  • Procession avec le Saint Sacrement à Boulaide
 • Dimanche de la Sainte Trinité :
  • Kermesse à Bockholz
  • Kermesse à Surré

Juillet:

 • 1er Dimanche après le 29 juin : Messe à la chapelle de Fatima à Harlange
 • Début juillet : Procession de Saint Donat à Heiderscheid
 • 2ème Samedi de juillet : Pèlerinage à Saint Hubert – Surré
 • 2ème Dimanche de juillet :
  • Fête de Saint Celsus au Heiderscheidergrund
  • Wisefest des « Guiden a Scouten St Pirmin vum Séi »
  • Procession de Saint Donat à Mecher ou Bavigne
 • 3ème Dimanche de juillet : Fête Ste Madeleine au Pirmin.

Août:

 • 1er Dimanche d’août (Saint Pierre aux Liens) - Kermesse à Heiderscheid
 • 15 août (Assomption) :
  • « Krautwëschdag » à Nocher
  • Messe à Bavigne sur la colline de Harlange
  • Procession avec le Saint Sacrement à Tadler
  • Procession aux flambeaux à Esch-sur-Sûre
 • Dimanche après le 15 août (Saint Roch) :
  • Kermesse à Insenborn
  • Fête de Saint Roch à Surré
 • Dimanche après le 20 août : Kermesse à Bavigne
 • Dernier Dimanche d’août (Saint Hélène) - Kermesse à Eschdorf

Septembre:

 • 1er Dimanche de septembre : Kermesse à Liefrange
 • Dimanche après le 8 septembre (Naissance de Marie) - Kermesse à Esch-sur-Sûre
 • 2ème Dimanche de septembre :
  • Kermesse à Goesdorf
  • Kermesse à Nothum
 • Mi-septembre – Procession à Baschleiden
 • 3ème Dimanche de septembre : Kermesse à Mecher
 • Dernier Dimanche de septembre : Kermesse au Heiderscheidergrund

Octobre:

 • Début de la Semaine de prières de la communauté paroissiale
 • 1er Dimanche d’octobre :
  • Kermesse à Harlange
  • Kermesse à Merscheid
 • 2ème Dimanche d’octobre : Kermesse à Büderscheid
 • Dimanche autour du 21 octobre : Kermesse à Kaundorf

Novembre:

 • 1 et 2 novembre (Toussaint et le Jour des Morts) - Voir programme des messes dans le bulletin paroissial
 • 1er Dimanche de novembre : Petite Kermesse à Kaundorf

Décembre:

 • 1er Dimanche de décembre – La Sainte Barbe:
  • Fête de la Sainte Barbe à Heiderscheid
  • Fête de la Sainte Barbe à Boulaide
 • 24 décembre (Fête du Réveillon de Noël) - Voir programme des messes dans le bulletin paroissial